www.pppgarwolin.invito.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Garwolin

Oferta

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Oferta zawiera propozycje prelekcji, wykładów oraz zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek z powiatu garwolińskiego. Szkoła lub przedszkole może zaproponować zorganizowanie zajęć spoza przedstawionej listy. Poniższy spis zawiera jedynie przegląd najczęściej prezentowanych bloków tematycznych.


Zajęcia na terenie szkół i placówek

 • Dla rodziców
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Ocena dojrzałości szkolnej
  • Problemy wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym
  • Wpływ wychowania na osiągnięcia szkolne dziecka
  • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
  • Techniki uczenia się - co sprzyja efektywnemu uczeniu się
  • Ćwiczenia prawidłowej wymowy
  • Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka
  • Praca i pomoc w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Nowoczesne techniki uczenia się
  • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych
  • Planowanie kariery zawodowej
  • Zajęcia psychoprofilaktyczne
 • Dla Rad Pedagogicznych szkół
  • Praca i pomoc w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
  • Zmiany w prawie oświatowym
  • Dziecko zdolne - identyfikacja i wspieranie rozwoju
  • Dziecko z ADHD
  • Techniki uczenia się w pracy szkolnej

Zajęcia na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Zajęcia grupowe dla rodziców
  • "Szkoła dla rodziców i wychowawców"
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 • Zajęcia grupowe dla uczniów
  • Zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych i integracji dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
  • Zajęcia grupowe dla młodzieży z zakresu treningu umiejętności społecznych.
  • Zajęcia dla uczniów zdolnych
 • Zajęcia grupowe dla nauczycieli
  • Spotkania problemowe dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach i przedszkolach
 • Zajęcia indywidualne dla uczniów
  • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce
  • Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją rozwojową
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci z autyzmem, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Terapia psychologiczna dla uczniów i ich rodzin.

Pracownicy PPP prowadzą dyżury specjalistyczne na terenie wybranych szkół i przedszkoli.

Na terenie Poradni można umówić się na indywidualną konsultację merytoryczną z psychologiem, pedagogiem i logopedą (po uprzednim uzgodnieniu terminu).


Strony internetowe: INVITO.pl